Titulní stránka
Poslední aktualizace stránky: 31. srpna 2017 - 16:42Volvox.cz si právě čtou 4 lidé
e-mail

Novinky O nás Katalog Kavárna Zajímavosti, archiv Zajímavé odkazy na internetu Veletrhy Obsah koąíku
O NÁS


Kontakty

Knihkupectví

Katalog ISBN

TOP 50

Napsali o nás

HLEDÁNÍ


Potvrdíte stiskem ENTER

Cesta do Jericha zaplňuje další z kulturních mezer


Na dvou stech stranách přináší kniha Cesta do Jericha ukázky z tvorby dvanácti poválečných izraelských autorů, a pomáhá tak vyplnit citelnou mezeru, která u nás v poznávání novohebrejské literatury existuje.

Sestavení reprezentativní antologie ovšem předpokládá dobrou znalost dané literatury a překladatelské zázemí. Naší zemi zatím v případě izraelské literatury obojí chybí. V tomto směru můžeme jen závidět například Rumunsku, které se v Izraeli opírá o početnou komunitu repatriantů, mezi nimiž je řada literátů a několik výborných překladatelů. Tak mohl už koncem sedmdesátých let vzniknout původní rumunský výbor krátké novohebrejské prózy nazvaný Pinta in zori (Až do úsvitu). Texty do svazku Cesta do Jerich však vybrali odborníci izraelští, což má ve srovnání s uvedenou antologií rumunskou jistě své výhody, ale také nevýhody.

V Cestě do Jericha najdeme širokou škálu témat: od válečných příběhů až po nejintimnější výpovědi každodenního života. Toto rozpětí není na škodu, spíše naopak. Určitá nevýhoda antologie zato spočívá v tom, že se pokouší nepříliš rozsáhlými texty představit nejen povídkáře, ale také romanopisce. Záměr editorů výboru je pochopitelný – zahraničnímu publiku nabídnout ty nejlepší spisovatele, jež Izrael má. Český čtenář, který v překladu už měl možnost poznat některé romány Amose Oze nebo Davida Grossmana, se však přesvědčí, že povídky, jimiž jsou v antologii tito autoři zastoupeni, se od dalších jejich prací značně liší. Grossmanova povídka Hornatá švýcarská krajina působí ve srovnání s jeho rozsáhlou románovou koláží Viz LÁSKA poněkud začátečnicky. Totéž platí i o dalších autorech, jejichž knihy ovšem do češtiny bohužel dosud přeloženy nebyly. Když listujeme antologií, nemůžeme se ubránit otázce, zdali by nebylo vhodnější zařadit do svazku (obsahujícího velice působivou, a přitom krátkou povídku Etgara Kereta Kouzlo s kloboukem) třeba některou kratší prózu Geršona Šofmana nežli povídku A. B. Jehošuy Galiina svatba, působící ve srovnání s autorovými romány přepjatě.

Uvedené připomínky nic nemění na skutečnosti, že tuzemský čtenář dostává poprvé do ruky překlady próz některých známých izraelských spisovatelů. Vedle už zmíněného Etgara Kereta, jehož povídka není jen ukázkou novohebrejské prózy, ale jako by též vystihovala stinné stránky současné proamerické civilizace, najdeme v Cestě do Jericha i ukázky některých významných autorů, jejichž dílo stojí zejména v cizině ve stínu věhlasu Ozova či Grossmanova (Joram Kanjuk, Jehošua Kenaz). Jsou tu také – a to je dvojnásobná premiéra! – ukázky z tvorby žen autorek: Šulamit Lapidové a Orly Castel-Bloomové.

O pozornosti, kterou nakladatelství antologii věnovalo, svědčí i grafická úprava svazku. Pozoruhodný je zejména přebal Pavla Růta, co do pojetí původní a citlivě ladící s obsahem, mezi jiným i s orientálními motivy, s nimiž se na stránkách knihy setkáme. Určité jazykové prohřešky, jimž se překladatel David Hron nevyhnul, jen potvrzují známou skutečnost, že vysoký počet překladových publikací, které zde každoročně vycházejí, nelze adekvátně pokrýt zkušenými překladateli.

Autor je překladatel a nakladatelský redaktor

MF DNES, 04. 07. 1998, JINDŘICH VACEK

© 1991-2023 VOLVOX GLOBATOR
Vytvořilo a spravuje studio LAMA

Počet přístupů na tuto stránku: 2763