Titulní stránka
Poslední aktualizace stránky: 29. září 2016 - 14:56Volvox.cz si právě čtou 2 lidé
e-mail

Novinky O nás Katalog Kavárna Zajímavosti, archiv Zajímavé odkazy na internetu Veletrhy Obsah koąíku
O NÁS


Kontakty

Knihkupectví

Katalog ISBN

TOP 50

Napsali o nás

HLEDÁNÍ


Potvrdíte stiskem ENTER

William Lilly: Křesťanská astrologie


William Lilly: Křesťanská astrologie
Praha: Volvox Globator, 2015. 931 s. Přeložil Jindřich Veselý. Edice Alef. ISBN 978-80-7511-058-9.

S velkým očekáváním především v řadách místních astrologů vychází po 368 letech Křesťanská astrologie. Jejím autorem je muž odmala zvídavý a nebývale bystrý, William Lilly. Narodil se 1. května 1602 ve Vesbucu Diseworth v hrabství Leistershire jako zemanský synek. Matka z něj chtěla mít učence a přání se jí nakonec splnilo, i když v podobě, jakou nejspíš nečekala. V Lillyho horoskopu má Luna dominantní roli, byť je její postavení v Kozorohu ve „zničení“. Poutá na sebe pozornost sextilem Saturna, trinem Urana, trinem Slunce aVenuše, což naznačuje nebývale silný Lillyho vztah k mateřské osobě.

Lilly prokazoval při studiu bystrost a rychle si osvojil latinu, řečtinu i hebrejštinu, četl Cicera, Ovidia, Horatia, Homéra i Vergilia a co víc, brzy vynikal svou řečnickou schopností a darem veršovat na libovolné téma či metrum. Zvídavý sedmnáctiletý Lilly rozhodně nehodlal nést otcovské břímě, a tak když ho otec, který nesouhlasil s jeho laxním a kritickým přístupem k hospodaření na rodinných polnostech, vyhodil z domu, vydal se Lilly 3. dubna 1620, nedlouho po smrti své matky, na zkušenou do Londýna. Díky doporučujícímu dopisu se dostal do služeb Gilberta Wrighta, kupce se solí a také služebníka sira Johna Puckeringa, lorda Strážce velké pečetě, který občas řídí dolní komoru parlamentu. Setkání je to jednoznačně osudové. Lilly sice musí vykonávat práce domácího sluhy a dokonce i vylévat pánovi nočník, ale zároveň se tu a tam dostane ke studiu v pánově knihovně. Navíc má možnost poznat dění kol paramentu, kterému pomalu a jistě upíše svou doživotní náklonnost. Když Wrightova druhá, velice mladá manželka zemře na rakovinu, je Lilly natolik pohnut událostmi, že se začne pídit po tom, jaké jsou možnosti léčby, a studuje lékařství. Třetí ženu už Gilbert Wrighte nepřežil. Lilly promptně uspořádá Wrightovu pozůstalost tak, aby nepodléhala dani, a čerstvá vdova si ho oblíbí. Nedlouho po té se vezmou a jejich svatba je druhým důležitým obratem v Lillyho životě. S o několik let starší ženou žije velmi spokojeně a, jak dodává ve svých pamětech, „láskyplně“. Může studovat a velkorysá žena mu dopřeje peníze, čas i prostor. Lilly ji nezklame. Dychtí po vědění.

Roku 1632, při Saturnově návratu na vlastní pozici, se v kostele setká s astrologem Johnem Evansem, který ač v značné kocovině, zláká Lillyho ke studiu astrologie. Během sedmi týdnů se Lilly naučí vše potřebné a rovnýma nohama se vrhá do astrologické praxe. Neptun v sextilu na nativní Mars naznačuje, že Lillymu nepostačí výchozí kniha pro Evansovy věštby, totiž Soud Hvězd od Haly Abenragela, tuniského dvorního astrologa z 11. století. Lilly chce soudobé vědění a tak začne kupovat a studovat veškerou dostupnou astrologickou literaturu. Má vizi! Chce se učit od kolegů astrologů a stát se nejlepším astrologem. Cesta se otevírá a mnohé astrology, které na ní potká, označí za podvodníky. Své konzultace nabízí vlivným členům parlamentu i prostým lidem z ulice. Zasadí se o vznik etických zásad, které kladou důraz na znalost astrologického řemesla, pravdivost výkladu a zohlednění ceny tak, aby bylo možno vyjít vstříc i opravdu chudým lidem.

Roku 1644 vydává první almanach Merlinus Anglicus Junior – Vysvětlení proroctví bílého krále a strašlivých mrtvých. Almanach nejde pod vousy soudobému prestižnímu astrologovi a také vydavateli almanachů Johnu Bookerovi. Booker klade Lillymu do cesty překážky a almanach vydá ve výrazně zkrácené verzi. Jenže tranzitní Uran v opozici na Slunce s Venuší v Lillyho horoskopu rozrazí klády překážek, almanach se záhy stává populárním a Booker ho nakonec musí vydat znovu v plné verzi. Lilly tak proniká do plného povědomí lidí.

Občanská válka vládne druhým rokem a Lilly vsadí na stranu parlamentu. Jak víme, nemůže jinak. Roku 1645 je parlament rozpolcen na presbyteriány a nezávislé v čele s Gromwellem. Lilly předpoví, že presbyteriáni neuspějí, a jeho věštba se opět naplní. Vojáci mají jeho předpovědi v oblibě, v červnu 1645 jdou do boje s vědomím, že Lilly prorokoval roajalistům porážku u Naseby. Sám král Karel se nechá slyšet, že mít Lillyho na své straně je výhrou. Lilly pak na základě horoskopu v obavách o královo zdraví a svobodu radí jeho rádcům a doporučuje, kde mají krále ukrýt. Jeho rady však nejsou vyslyšeny a král je skutečně zajat.

Roku 1647 vydává Křesťanskou astrologii. Název je to velice provokativní, a zároveň pro tehdejší čtenáře velice přitažlivý. Lilly jím reaguje na četné pokusy uvést jeho práci do světa falešných proroků, kacířů táhnoucích proti svatému písmu. Sám je skálopevně přesvědčen, že na provozování astrologie není nic kacířského. Argumentuje tím, že v Bibli není astrologie zapovězena a vše, co se v jednotlivých dvanácti domech odehrává, je Božím plánem. Oponuje tak svému hlavnímu protivníku reverendu Gatakerovi. Knihu vydává za velice svízelných událostí. Je válka, má nemocnou rodinu a sám jen tak tak stačí na vše, co musí vyřídit a udělat.

Soubor tří knih Úvod do astrologie (emeferidy, základy hlavních technik výpočtů, interpretace astrologického aparátu), Rozřešení všemožných otázek a požadavků (klíčové životní otázky a jejich astrologické konotace) a Nativity (praktické příklady a interpretace) vynikají propracovaností a Lilly s přehledem dokladuje svou profesní vyspělost a učitelské i popularizační nadání. Obsah je orientován k tématům, která měl prověřená a prakticky zúročená. Klíčové je zaměření na ztracené věci, v němž Lilly vynikal. Uveďme jeden příklad: „Ascendent označí místo odkud byla věc ukradena, a vládce Ascendentu pak okradeného. Luna a druhý dům označují ukradenou věc, čtvrtý dům úkryt a sedmý dům samotného zloděje. Pohybuje-li se Luna k vládci Ascendentu, planetě vládnoucí dvanáctému domu nebo k planetě, která vládne stávající pozici Luny ve znamení, pak bude zloděj záhy dopaden.“ Lillyho kniha je praktická, stručná a plná lehkých a brilantně přesně formulovaných obratů. Není bez zajímavosti, že Lilly v ní dokonce naznačuje i svůj zájem o alchymii (kapitola 81., s. 462, Zda tazatel získá kámen mudrců).

V roce 1648 je už Lillyho praxe zavedená a on sám patří mezi uznávané astrology. Zkoumá nejenom astrologické texty, ale také aktuální jevy na obloze a chování lidí. Plně se položí do své práce a vydá zásadní předpovědi, které mu zaručí profesní nesmrtelnost. Předpoví mor pro rok 1665 a pro následující rok 1666 požár Londýna. Vše ilustruje a dá vytisknout. Jeho predikace se naplní a nepozorností pekaře shoří Londýn. Následně je Lilly vyšetřován, zda se nepodílel na založení požáru. Soud rozhodne v jeho prospěch, Lilly je zproštěn obvinění a požár Londýna je označen za zásah „prstu Božího“. Poté následuje sled zakázek a prací jak pro významné lidi, tak pro ty, kdo mají hluboko do kapsy.

Roku 1676 Lilly přibírá pomocníka, který mu pomáhá zpracovávat horoskopy. 9. Června 1681 umírá na mrtvici. Posmrtně je povýšen na „Anglického Atlase“. Jeho pohřeb je významnou událostí. Přes slávu a uznání připomeňme, že Lilly nebyl neomylný a mnohé jeho předpovědi se nenaplnily. Historie je však milostivá a do povědomí se vtiskují jen úspěchy a tak se záhy zapomene na jeho nezdary – například v předpovědích pro švédského krále Karla Gustava, pro Cromwelova syna Richarda, který rozhodně nešel ve stopách svého otce, jak bylo předpovězeno.

Nakladatelství Volvox Globator nám předkládá bravurně vyhotovený překlad Jindřicha Veselého tak, jak knihu v roce 1647 Lilly uspořádal. Můžeme si vychutnat systematičnost práce podtrženou v současném vydání mistrovsky vysázenými tabulkami a příjemnou sazbou Karla Horáka. Dílu by jistě prospěl podrobnější technický a vysvětlující aparát, ale nakonec stačí nahlédnout na stránky astroložky Houlding1 , kde s Davidem Plantem rekonstruují Lilliho horoskopy a doplňují mnohé současné astrologické konotace. Křesťanská astrologie není knihou pro snílky, letmé čtenáře ani pro salónní astrology. Její obsah zaujme ty, kteří se astrologii věnují či se pevně rozhodli pro studium symbolického jazyka. Pro ně pak William Lilly připravil paletu, s níž budou moci malovat své vize budoucnosti.

1 http://www.skyscript.co.uk

LOGOS Sborník pro esoterní chápání života a kultury 2015, prosinec 2015, Martina Lukášková

© 1991-2023 VOLVOX GLOBATOR
Vytvořilo a spravuje studio LAMA

Počet přístupů na tuto stránku: 3544