Titulní stránka
Poslední aktualizace stránky: 22. března 2016 - 19:40Volvox.cz si právě čte 7 lidí
e-mail

Novinky O nás Katalog Kavárna Zajímavosti, archiv Zajímavé odkazy na internetu Veletrhy Obsah koąíku
O NÁS


Kontakty

Knihkupectví

Katalog ISBN

TOP 50

Napsali o nás

HLEDÁNÍ


Potvrdíte stiskem ENTER

Učení dona Juana


Učení dona Juana Carlos Castaneda
(první vydání Reflex 1992, druhé 1996)
Otevřená skutečnost
(první vydání 1993, druhé 1996)
Cesta do Ixtlanu (1996)
Příběhy síly (1996)
Vše VOLVOX GLOBATOR

První čtyři svazky ze zatím devítidílného cyklu bestsellerů amerického antropologa brazilského původu Carlose Castanedy – na přelomu šedesátých a sedmdesátých let „patrony“ psychedelické revoluce, patří dnes již ke kultovní literatuře. Autor byl po dlouhá léta – podle vlastních slov – žákem indiánského šamana kmen Yaqui dona Juana (k jejich seznámení došlo v roce 1960) a jeho knihy, ve kterých popisuje své zkušenosti jsou dnes ve své oblasti již bezesporu klasikou. Jde o autorovy záznamy událostí, rozhovorů, vnějších i vnitřních dějů, rozmanitých reflexí apod. vztahujících se k jeho učednictví. Castenada zjevně během let prochází hlubokou vnitřní transformací. Je dobré si přečíst jeho „intelektuálskou“ Strukturální analýzu, která tvoří druhou část první knihy. Která vedle strhujících deníkových zápisků působí svým vyhroceným západním racionalismem jako studená sprcha. Ve skutečnosti je to však – v Castanedově případě tehdy ještě nejspíše nevědomě – nastavené zrcadlo západnímu čtenáři. Podobným způsobem totiž většina z nás více či méně uvažuje ještě dlouhou dobu poté, co došla k vnitřnímu poznání nutnosti změny tohoto způsobu myšlení.

Naproti tomu už v deníkových záznamech první knihy sledujeme proměnu velmi sebejistého a poněkud samolibého studenta antropologie v člověka poznání, či spíše zatím hlavně poznávání. Formou učení dona Juana jsou změněné stavy vědomí, způsobené různými halucinogenními rostlinnými látkami, které jsou používány, ale i pěstovány a vyráběny za zvláštních, přesně daných rituálů. Ty mají zjevně velmi dlouhou tradici a jsou pro celkový účinek neméně důležité než samotné halucinogeny. Jak se však ukazuje v dalších Castanedových knihách, tyto látky nejsou pro jeho duchovní systém zdaleka to nejdůležitější.Zážitky ze změněných stavů vědomí (jedná se například o několik setkání s tajemným učitelem a ochráncem Mescalitem, ale také o létání, věštění nebo prožitek existence ptáka, různé vize alternativní reality apod.) jsou pak pod vedením učitele, v tomto případě dona Juana, dále zpracovávány, tj. podle potřeby buď rozváděny, zopakovány nebo potlačeny.

Pracuje se tu víceméně stejným způsobem jako v alchymii nebo starověkých mystériích – postupnou duchovní proměnou osobnosti. Nabízí se srovnání také s některými inspirativními proudy soudobé psychoterapie. Slovy dona Juana je zde pak příkře odmítnuta jakákoliv profanace, nebo masové rozšíření halucinogenních látek bez vnitřního vztahu a dlouholetého vedení zkušeného učitele.

Tyto první čtyři díly bývají pokládány za to nejpodstatnější z celé řady (přesto se doufejme dočkají svého českého vydání i ty ostatní) – a při jejich četbě je možné proměnit past intelektuálského přístupu a uvažování o tom, zda Castaneda prožil všechno, část nebo vůbec nic z toho, co ve svých textech popsal, případně jaký podíl tu má pouze slyšené a skutečně zažité či odkud nebo od koho to vlastně opsal, ve hru. Hra je prostě hra. Přesto nelze popřít, že Castaneda svými knihami ovlivnil celou generaci duchovních hledačů.

Baraka, duben 1997, Pavel Hlavatý

© 1991-2023 VOLVOX GLOBATOR
Vytvořilo a spravuje studio LAMA

Počet přístupů na tuto stránku: 3320