Titulní stránka
Poslední aktualizace stránky: 27. května 2015 - 19:07Volvox.cz si právě čtou 3 lidé
e-mail

Novinky O nás Katalog Kavárna Zajímavosti, archiv Zajímavé odkazy na internetu Veletrhy Obsah koąíku
O NÁS


Kontakty

Knihkupectví

Katalog ISBN

TOP 50

Napsali o nás

HLEDÁNÍ


Potvrdíte stiskem ENTER

Netradiční pohled


Řekne-li se „Degas“, objeví se vám před očima obraz tanečnic a baletek a připomene slavná éra francouzského impresionismu. Tahle kapitola dějin moderního výtvarného umění má svou pevnou podobu, utvořenou sice stovkami či tisíci rozličných studií, životopisů a jiných dokumentů, ale jedním základním metodologickým východiskem. Je to východisko tzv. „literární“, v podstatě ideologické. Ne v dnešním pejorativním smyslu toho slova. Jeho prioritou je účelový výklad, založený na sociologických souvislostech díla a jeho ohlasu, ne na díle samém. Stranou proto zůstávalo a zůstává, jak je dílo „uděláno“ a jaký to má smysl a význam.

Od éry impresionismu nás dělí více než sto let. Díla jeho tvůrců nás však stále oslovují s naléhavou aktuálností, zatímco jejich výklad a kunsthistorické zařazování se pomalu a jistě stává anachronismem. Ale i XX. století se dobralo svých metod a přístupů, které stále intenzivněji ztrácejí podobu jednotlivých experimentů a krystalizují v metodu, která se začíná prosazovat a používat i při výkladu výtvarného umění a jeho historie.

Důkazem toho je i studie NIKOLAJE SAVICKÉHO ml. DEGAS NELEGENDÁRNÍ. Nesleduje dílo tohoto malíře podle vnějších znaků a ohlasů, ale podle jeho výtvarného postupu. Všímá si toho, co a jak je uděláno, co je „přejato“ od předchůdců, co je nové a osobité. Je to pohled kontinuální, rušící striktní umělé hranice mezi –ismy a sleduje jejich posloupnost a vzájemné prolínání. O to výrazněji vyniká, co nového do malířství Degas vnesl. Analýza výtvarných struktur díla a subjektivních podmínek i předpokladů se skládá v nový pohled na podmíněnost tvůrcova života a díla i na jeho místo v dějinách výtvarného umění. Tento pohled zvěrohodňuje i dramatičnost umělcova tvůrčího zápasu.

Nikolaj Savický ml.: DEGAS NELEGENDÁRNÍ, vydalo nakl. Volvox Globator

Nové knihy, květen 1996, (jš)

© 1991-2024 VOLVOX GLOBATOR
Vytvořilo a spravuje studio LAMA

Počet přístupů na tuto stránku: 3943