Titulní stránka
Poslední aktualizace stránky: 4. dubna 2008 - 13:53Volvox.cz si právě čte 7 lidí
e-mail

Novinky O nás Katalog Kavárna Zajímavosti, archiv Zajímavé odkazy na internetu Veletrhy Obsah koąíku
O NÁS


Kontakty

Knihkupectví

Katalog ISBN

TOP 50

Napsali o nás

HLEDÁNÍ


Potvrdíte stiskem ENTER

Papus - data a jiné


dr. Gérard Encausse - Papus
1865 Španělsko - 1916

Narodil se francouzskému otci a španělské matce. Odstěhoval se do Paříže, kde se stal po nějaké době doktorem. Encausse, kterému byla uděleno přízvisko Papus podle jména ducha Nyctameron d ' Apollonius de Tyane . Byl brán jako zázračný pracovník. Inspiroval mnoho vědců. Jemu dluží za nápady v Saint-Yves d'Alveydre, Wronski a obzvláště v Eliphas Lévi a Fabre d ' Olivet. Martiniste příkaz, vytvořený Papusem a Augustinem Chaboseau v roce 1891, má jeho jméno vzpomínku na Saint martinský den a s ním Martinese de Pasqually. V jeho oficiální recenzi, Zahájení, založený Papusem v 1888, zvýšil jména Stanislas de Guaita, Péladan, Charles Barlet, Matgioi, Marc Haven, Paul Sédir, Albert de Rochas, Lucien Chamuel. Ale, přinejmenším to byla dlouhá doba pro jména Martinese de Pasqually, den svatého Martina, nebo Willermoz je hodně citován tam než Fabrea d ' Olivet a Eliphas Lévi.V První martinské pověsti byl Paul Adam, Maurice Barrčs, Stanislas de Guaita, Victor-Emile Michelet a Péladan. Navíc to pomohlo organizovat skupinu kursů a míření konferencí u snahy zjistit s výzkumníky hodnoty západního esotericismu. To stalo se brzy kruh externí Martinský příkaz, a, poté, co byl nazýván Ecole vyšší Libre Hermetic věd, bral konečně jméno Hermetismus název Věda. Věcí bylo hodně (přibližně tucet za měsíc), a prozkoumaná témata šla od Cabaly k alchymii a Tarotu, zatímco projíždíěli kolem historie hermetické filozofie. Papus, Sédir, V-E Michelet, a A. Chaboseau se staly profesory. Alchymickou sekci, řídil François Jollivet-Castellot, ten byl u původu alchymistické společnosti Francie. Toto obrovské hermetické hnutí, jehož byl Papus jeden z úřadujících srdcí, je bez nějaké pochybnosti neoddělitelné od literatury Symbolist tohoto času. Ačkoli sám směřoval více k tajemství okultismu než k estetickému hledání Mallarmé nebo Villiers ostrůvku-Adam.

Papus měl působivou literární výrobu, Napsal díla jako KABALA TAJNÁ VĚDA I. Základy praktické magie

Trochu jinak
Gérard Encausse - Papus
Byl hluboce ovlivněn myšlenkami filosofa Loise-Claude de Saint-Martina (1743-1803). Od vnuka jeho žáka, Henri Delaaga, získal před jeho smrtí chartu martinistického řádu a tento roku 1888 neveřejně a roku 1891 veřejně renovoval.

Zřídil dvanáctičlennou nejvyšší radu a sám byl zvolen velmistrem. Za svého duchovního mistra považoval Elifase Leviho a "mistra Philippa" - A.Niziera z Lyonu (1849-1905),thaumaturga, kterému ruský car propůjčil titul doktora medicíny.

Zabýval se i theosofií -roku 1887 byl přijat do paříšské theosofické lóže Isis. V Paříži roku 1897 zakládá "Hermetickou školu" z níž později vznikla slavná "Svobodná universita vysokých studií", kterou vedl. Tato škola udělovala po přísných písemných i ústních zkouškách diplomy pro různé obory hermetismu a kabaly. Tuto školu absoloval a později zde přednášel O. Griese.

Nebo
Druhým Léviho žákem a také významným členem Kabalistického řádu růžového kříže byl lékař Gérard Encausse (1865-1916), jenž si dal jméno Papus. Jeho knihy na konci 19. století zpopularizovaly hermetismus v relativně širokých vrstvách a pomohly proslavit Paříž jako jeho centrum. Papus se spolu s de Guaitou a dalšími hermetiky té doby podílel na chodu škol, zaměřených na hermetické nauky, na nichž studovali i příslušníci silné české hermetické generace počátku minulého století. Z mnoha Papusových aktivit jsme již zmínili jeho zásluhu o rozšíření martinismu.

Něco o knize základy praktické magie od Papuse
Tato kniha byla napsaná v době, kdy se Evropa otvírala světu a pronikaly k nám jiné kultury a esoterické směry. Je to doba, kdy se lidé bavili různými salonními a spiritistickými pokusy. Gérard Encausse, pařížský mág a hypnotizér, pod pseudonymem Papus, z toho zřejmě moc velkou radost neměl. Papus vždy zastával čistou hermetickou vědu, což v jeho díle můžeme jasně vidět. Byl to velký člověk, který napsal celou řadu knih o magii a tím se zasadil o její pozdější vývoj. Jelikož toto dílo vznikalo na přelomu 19. a 20. století, nemůžeme od něj čekat moderní poučky, neboť v této době se pohled na magii teprv začínal formovat. Je pravda, že toto dílo je již překonané, ale najdeme v něm mnoho zajímavých a užitečných věcí. Na druhou stranu tato kniha není napsána tak, jako návod na automatickou pračku. Najdeme zde mnoho užitečných informací, ale jejich upotřebení nechává Papus na nás.

Opravdu úžasný je ale úvod a definice magie. Autor se v další kapitole zase pokouší popsat člověka, jako stroj, uvádí věci v souvislosti a zasvěcuje studenta do základních tajů analogie. Některé pasáže knihy jsou zde zdlouhavé, ale to autorovi můžeme s radostí prominout. Papus také ve své knize ukazuje na sebeovládání, askezi, avšak v některých pasážích je toto dílo již zaostalé a pokud chceme upotřebit poznatky zde dané, musíme si je přizpůsobit pomocí analogických principů. Je zde i určitá část věnovaná astrologii, avšak ta je pro dnešního laika jsou v ní některé části složitější na pochopení. V druhé části této knihy nalezneme mnoho poznatků ohledně magické pracovny, magických nástrojů a i různých praktik. Avšak knize, která se mi dostala do rukou, musím vytknout špatnou obrazovou přílohu - obrázky nejsou přímo u textu, ale uprostřed knihy všechny pohromadě a navíc některé informace (a to hlavně ty, které se nejvíc potřebují) jsou napsány malým psacím písmem, které se dá špatně přečíst.

Myslím, že toto dílo se již dnes nehodí pro začínající mágy, ale spíše pro ty, kteří chtějí srovnávat, porovnávat a doplňovat svoje myšlenky a poznatky. Jeho archaičnost nám nedovolí mnoho věcí v knize uvedených upotřebit v praxi a tak se na tuto knihu musíme dívat s nadhledem.

Něco o Kabale od Papuse
Každý filosof, ať se jmenoval Lullus, Spinoza nebo Leibniz, jakmile se přiblížil k nejvznešenějším ideím, jichž je lidský duch schopen, blížil se ke kabalistickým názorům; vždyť žádná z historických esoterních kultur se nám nezachovala v takové plnosti a nemluví k duši evropského, Starým a Novým zákonem vychovaného člověka tak srozumitelně, jako právě kabala. Tuto skutečnost nemohl pominout ani Papus - žák proslulého Eliphase Léviho, jeden z nejznámějších moderních mágů. V případě jeho "Kabaly" jde o jakýsi klíč k okultním tradicím Západu.

09. 10. 2007, waterfall.blog.cz

© 1991-2023 VOLVOX GLOBATOR
Vytvořilo a spravuje studio LAMA

Počet přístupů na tuto stránku: 6289