Titulní stránka
Poslední aktualizace stránky: 3. května 2004 - 16:40Volvox.cz si právě čtou 4 lidé
e-mail

Novinky O nás Katalog Kavárna Zajímavosti, archiv Zajímavé odkazy na internetu Veletrhy Obsah koąíku
O NÁS


Kontakty

Knihkupectví

Katalog ISBN

TOP 50

Napsali o nás

HLEDÁNÍ


Potvrdíte stiskem ENTER

Zev Vilnay: Legendy Jeruzaléma


Jeruzalém, posvátné místo tří světových náboženství má svou dlouhou historii. Bývá považováno za místo pobytu prvního člověka Adama, místem, kde měl Abraham obětovat svého syna Izáka a Jakob zde nocoval při své anabázi¨i z otcova domu. Bývá též považováno za sídlo tajemného krále Melkisedeka: " A šálemský král Malkísedek přinesl chléb a víno; byl totiž knězem Boha Nejvyššího. Požehnal mu: "Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám Bůh Nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky."

Za krále Davida se stává Jeruzalém izraelskou metropolí. Šalomoun zde staví chrám, který se stává náboženským centrem. Není proto divu, že se na toto místo vázaly nesčetné legendy. Zdrojem těchto legend je mimo hebrejskou Bibli Talmud a různé midráše.

www.olam.cz/literatura/

© 1991-2023 VOLVOX GLOBATOR
Vytvořilo a spravuje studio LAMA

Počet přístupů na tuto stránku: 7097