Titulní stránka
Poslední aktualizace stránky: 3. května 2004 - 16:39Volvox.cz si právě čtou 4 lidé
e-mail

Novinky O nás Katalog Kavárna Zajímavosti, archiv Zajímavé odkazy na internetu Veletrhy Obsah koąíku
O NÁS


Kontakty

Knihkupectví

Katalog ISBN

TOP 50

Napsali o nás

HLEDÁNÍ


Potvrdíte stiskem ENTER

Kniha Svět jiné hudby je světovým unikátem


Bezmála tisícistránková encyklopedie Zdeňka a Petra Slabých Svět jiné hudby je dílo v kontextu světové hudební publicistiky zcela unikátní. Konkurovat mu může snad jedině internet, jehož informace je však často nutno brát se značnou rezervou.

Jde o dílo množstvím informací a jejich zpracováním úctyhodné. Avneposlední řadě dílo výtečně vybavené: diskografie, odkazy k domácímu i zahraničnímu tisku a internetu, padesátistránkový (!) rejstřík... a zdařile výtvarně a typograficky zpracované (vždy spolehlivá dvojice Karel Haloun & Luděk Kubík). Ačkoliv základní pojetí knihy působí ryze encyklopedicky, v mnoha ohledech je jí tento literárně-publicistický žánr úzký. Formálně už třeba tím, že každé z několika set hesel má podobně jako časopisecký článek svůj titulek, který stručně a občas možná příliš ˝literárně˝ opisuje hudbu, jakou ten který interpret produkuje (některá hesla ostatně vyšla ve stejnojmenném seriálu v magazínu UNI). Zásadnější, leč nikterak zavrženíhodnou odchylkou od zažitých encyklopedistických pravidel, je použití hodnotících kritérií na tvorbu, resp. části tvorby většiny reflektovaných umělců. Autoři se však přitom nesoustřeďují pouze na vlastní úsudek, jakkoli ten vždy převládá, nýbrž hojně citují z nejrůznějších článků a recenzí z domácího i zahraničního tisku.

Individuální výběr
Hlavní klasifikační kritérium otce a syna Slabých odhalíme spíše ve druhém plánu: v seznamu zařazených a opomenutých umělců. Samozřejmě, že tak obecný termín, jakým je ˝jiná hudba˝, má zcela individuální náplň. Autoři se jistě snažili o objektivní vyvážení nejrůznějších barev, tvarů a stylů svého tématu, o popsání svého chápání ˝jiné hudby˝ jako celku en bloc, byť prostřednictvím abecedně řazeného slovníku. Přesto některá hesla - alespoň z domácí scény, českému čtenáři přehlednější - citelně chybějí. DG 307, Knížákův Aktuál či Kilhets, vesměs tedy soubory pracující s ˝jinakostí˝ jako základním kamenem své tvorby, patří svým způsobem k českým věrozvěstům stylů, které se v charakteristikách jiných, zahraničních interpretů objevují (improvizace, hluková či konkrétní hudba). O mladších domácích souborech nemluvě. K pozitivům knihy patří, že se nesoustřeďuje pouze na hesla samotných umělců, nýbrž zahrnuje i nejvýznamnější vydavatelské značky, zaměřené na ˝jinou hudbu˝ a další aktivity, např. festivaly. I v této sféře lze nicméně vytknout, že ačkoliv nechybí pražská Alternativa, Pražské jazzové dny, jež měly pro formování a veřejnou prezentaci české ˝jiné hudby˝ v totalitní době přímo kruciální význam, zůstaly coby samostatné heslo opomenuty. Zdeněk K. Slabý v rozhovoru dává naději, že veškeré ˝absence˝ budou doplněny v plánovaném pokračování knihy. Věřme, že prodej prvního dílu bude natolik dobrý, aby jeho vydání umožnil. ˝Jiná hudba˝ i její světově unikátní encyklopedie z pera českých autorů za to rozhodně stojí.

HODNOCENÍ LN: ****
Zdeněk K. Slabý, Petr Slabý: Svět jiné hudby
Volvox Globator, 962 str., náklad a cena neuvedeny

20. 02. 2003, ob, Lidové noviny

© 1991-2023 VOLVOX GLOBATOR
Vytvořilo a spravuje studio LAMA

Počet přístupů na tuto stránku: 7637