Titulní stránka
Poslední aktualizace stránky: 3. května 2004 - 16:38Volvox.cz si právě čtou 4 lidé
e-mail

Novinky O nás Katalog Kavárna Zajímavosti, archiv Zajímavé odkazy na internetu Veletrhy Obsah koąíku
O NÁS


Kontakty

Knihkupectví

Katalog ISBN

TOP 50

Napsali o nás

HLEDÁNÍ


Potvrdíte stiskem ENTER

Stanislas De Guaita - Na prahu tajemství, Volvox Globator, Praha 2001


Paříž na konci 19. století je opravdu svět v malém. Svět, kde to vře ve všech oblastech duchovního života, především ve výtvarném umění a v literatuře, ale také mezi přívrženci esoterických hnutí různých směrů. Převládají theosofové přinášející "světlo z východu", ale v jedné jejich tolerantní pařížské lóži, nazvané příznačně Isis, je malá skupinka zájemců o hermetismus, jejímiž členy jsou dva blízcí přátelé, Gérard Encausse, zvaný Papus a markýz Stanislas de Guaita, symbolistní básník, který se rozhodl ukončit studia práv, aby se mohl plně věnovat kabale a hermetismu. Oba jsou duchovními žáky Eliphase Léviho, který nejen ve Francii ale na evropském kontinentě vůbec vzkřísil prastaré hermetické nauky. Oba se seznamují s celou řadou směrů v esoterismu a v obou zraje touha po syntéze. Ale zatímco Papus se stane agilním organizátorem a popularizátorem hermetických nauk, stane se aristokrat de Guaita autorem pro - takříkajíc - pokročilé. Oba se také věnovali praktické magii a nebyli tak pouhými teoretiky či filosofy tajných věd. De Guaita po vzoru Léviho se věnoval nejprve intenzivnímu studiu kabaly. Brzy jako autor článků v časopisech Lotus a L´Initiation získal úctu svých přátel a ta se vystupňovala v neskrývaný obdiv, když jako pětadvacetiletý vydal sice útlou, ale velmi pozoruhodnou knihu "Na prahu tajemství". Kniha, jejíž obsah později podstatně rozšířil a zčásti i přepracoval, se stala úvodem k jeho monumentální trilogii Pojednání o prokletých vědách Had Genese (1. Chrám Satanův, 2. Klíč k černé magii, 3. Problém zla, vše vyšlo i česky).

Dílo Na prahu tajemství má charakteristický název, neboť jím de Guaita skutečně dospěl až na sám práh esoterní podstaty života a světa. Dílo, které následovalo, bylo jen rozpracováním opraveného a rozšířeného vydání této jeho první knihy z oblasti okultního esoterismu. V období vrcholícího positivismu se de Guaita pokusil o novou, duchu doby odpovídající formulaci základů esoterně pojatého světa. V chrámech se usadila rutina inteligence a litera nahradila ducha, píše de Guaita.

V souvislosti s výše uvedeným vyslovil de Guaita závažnou myšlenku, že nejhorším kacířstvím jsou špatně pochopené pravdy - nehorším proto, že ovládají ducha západní kultury, ať už je to zracionalizované náboženství, militantní socialismus či spiritismem zprofanovaný spiritualismus. Knihu by měli číst všichni skuteční zájemci o esoterní vědy - jednak jako literaturu magického faktu a jednak jako svědectví doby nepříliš vzdálené a příčinně související s dobou, v niž se nacházíme.

Přejeme všem pěkné čtení.

01. 04. 2001, ZAP, Energie č. 04/01

© 1991-2023 VOLVOX GLOBATOR
Vytvořilo a spravuje studio LAMA

Počet přístupů na tuto stránku: 8343